Studentenlening

Studeren is tegenwoordig niet goedkoop. Daarnaast is er ook niet altijd genoeg tijd beschikbaar voor een bijbaan om een fatsoenlijk inkomen te verdienen. Dat is de hoofdreden voor het afsluiten van een studentenlening.

Studiefinanciering

Het systeem van studiefinanciering is aan verandering onderhevig. En dat zal voorlopig ook wel zo blijven. De tijden dat je voldoende studiefinanciering ontving om van te kunnen studeren en leven is voorbij. Daardoor worden studenten gedwongen om te lenen of te werken..

Studiefinanciering is een grote kostenpost voor de overheid. Door hierop te besparen kunnen zij gaten in de begroting dichten. Dit is dan ook gebeurd door de jaren heen.

Lenen via Duo

Een lening voor studenten kan worden afgesloten via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Op deze manier kan je tegen gunstige voorwaarden lenen. Gedurende de looptijd van de studie betaal je geen rente of aflossing. Pas na het afstuderen, of indien je de studie afbreekt, dien je rente en aflossing te betalen. Nadat je de studie hebt afgesloten wordt de rente voor 5 jaar vastgezet

De rente wordt berekend aan de hand van de marktrente. Op dit moment is dit nog op basis van de 5 jaars rente, die nagenoeg 0% is. In de toekomst is het plan de 10 jaars rente als basis te nemen. Dit zou betekenen dat de rente zo rond de 1% zou uitkomen.

Dit zijn zeer voordelige tarieven die je bij een bank niet zult krijgen. Bovendien is de terugbetalingstermijn maar liefst 35 jaar. Wel is het zo dat wanneer de marktrente gaat stijgen het lenen duurder zal worden.

Niet onbeperkt lenen als student

Het bedrag dat je als studentenlening kan lenen is niet onbeperkt. Er zijn verschillende variabelen waarmee rekening wordt gehouden om te bepalen hoeveel je maximaal kan lenen. Dit omdat de voorwaarden erg gunstig zijn en er misbruik zou kunnen optreden. Bovendien zou dit oneerlijke concurrentie opleveren ten opzichte van banken.

Mogelijkheden voor het afsluiten van een andere lening

Is onverhoopt het bedrag dat je wilt lenen hoger dan hetgeen je via een studenten lening kan krijgen, dan ben je aangewezen op normale leningen.

Dit zal niet altijd even gemakkelijk zijn. Bij het aanvragen van een doorlopend krediet of persoonlijke lening worden er vaak voorwaarden gesteld betreffende inkomsten en een vaste baan. Dit zal voor een student niet het geval zijn. Indien je al een soort van vaste baan hebt,zal het inkomen niet dermate hoog zijn dat het een lening rechtvaardigt.

Er zijn speciale studentenleningen beschikbaar, waarbij de ouders garant kunnen staan voor het te lenen bedrag. Maar ook in dat geval moeten de ouders voldoen aan voorwaarden zodat zij als kredietwaardig kunnen worden aangemerkt. Hebben jouw ouder bijvoorbeeld een negatieve bkr registratie dat zal hun garantstelling je ook niet verder helpen.

Korte periode overbruggen

Heb je een tijdelijke tekort., bijvoorbeeld voor het aanschaffen van de studieboeken. dan zou je kunnen nadenken over het afsluiten van een flitskrediet in de vorm van een minilening. Voor het afsluiten van een flitskrediet worden er weinig voorwaarden gesteld. En het bedrag dat je hiermee kunt lenen en de termijn waarbinnen je dit weer dient terug te betalen kunnen je net helpen om toch de studieboeken aan te schaffen.

Geld lenen kost geld

Voor alle leningen geldt; geld lenen kost geld. Ook al leen je via DUO en betaal je op dit moment 0% rente ,dan is dat geen garantie dat dit ook zo blijft. Mocht de marktrente omhoog gaan dan zal je dit merken bij de rente die je dient te betalen.

Naast lenen is het ook mogelijk om een bijbaan te zoeken. Als student kan je belastingvrij bijverdienen! Totwel bijna 700€ per maand!

Bureau krediet registratie

Daarnaast wordt ook een studentenlening geregistreerd. Je mag dan wel terugbetalen in een termijn van 35 jaar, toch kan dit  nadelige gevolgen opleveren. WIl je bijvoorbeeld een hypotheek afsluiten dan zal het bedrag dat je kunt lenen lager uitvallen. Dit omdat je dan al financiële verplichtingen hebt in de vorm van een studentenlening.

In mijn opinie is het dan ook raadzaam de lening zo snel mogelijk af te lossen. Of  indien je nog geen rente betaald, het bedrag bij elkaar sparen, zodat indien nodig je de lening in zijn geheel kunt aflossen. Op die manier ben je er van verzekerd dat dit geen negatieve impact ondervindt bij het aanvragen van een hypotheek.